top of page

Geschiedenis ...

De geschiedenis van jeugdatelier Kameleon is nog jong (2006), Kameleon is ontstaan door een fusie van jeugdatelier Harlekijn uit centrum Tervuren en jeugdatelier De Hoorn uit de deelgemeente Duisburg. Beide jeugdateliers zijn ontstaan in de jaren '70-'71. Jeugdateliers waren tijdens die tijd (jaren 60) een sterk opkomend nieuw soort jeugdwerk. Dit als een soort reactie (voornamelijk onder impuls van de BGJG, nu Gezinsbond) op het basisonderwijs waar weinig aan creativiteit gedaan werd binnen de lagere school. Meestal knutselde de juf of meester iets voor en het kind kopieerde dit na. Jeugdateliers waren hiervoor een oplossing. Zij bieden een creativiteitsontwikkeling aan, dit meestal op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. 

Bij jeugdbewegingen (KSJ, Chiro, Scouting, …) ligt eerder het accent op spel, avontuur of samenhorigheid. Een jeugdatelier gaat veel verder. Het is als het ware een soort labo waar kinderen kunnen experimenteren met hun creativiteit door middel van enkele expressievormen, maar waar het resultaat niet belangrijk is, wel het ontwikkelingsproces van hun creativiteit. Dit alles op een speelse manieraangebracht. 

Het ministerie van Vlaamse Gemeenschap ondersteunde deze nieuwe jeugdwerkvorm algauw, zowel inhoudelijk als financieel. 

Zo ontstonden er tijdens het werkjaar 1970-1971 in Tervuren-centrum en toen nog aparte gemeente Duisburg, 2 jeugdateliers, waar algauw een 50-tal kinderen wekelijks naar toe kwamen. Later waren er zelfs pieken tot 150 leden in jeugdatelier Harlekijn. 

 

Harlekijn zat eerst gehuisvest in lokalen van de parochie, daarna in de Vander Achterstraat 16, vanaf 2002 in de Nieuwstraat 15.

De Hoorn zat eerst gehuisvest aan de kerk (gebouw 'de Hoorn', vandaar de naam van het jeugdatelier), daarna in de Merenstraat 19 (Pachthof Stroykens).


Door de decentralisatie van overheidsdiensten in 1992, kwamen jeugdateliers onder de bevoegdheid van lokale gemeentebesturen. Heel wat jeugdateliers gingen toen ‘overkop’, voornamelijk door het sterk verminderen van subsidies. 

De 2 jeugdateliers uit Tervuren hebben uiteraard ook hun ups en downs gekend. 

In 2000 werd reeds een samenwerking opgestart tussen beide jeugdateliers, Kre-a-bad genaamd. Beide jeugdateliers konden hier elkaar goed in vinden. Meer en meer wilden ze samen activiteiten organiseren. Mei 2005 bracht dit de besturen van de 2 ateliers tot een idee om eventueel een fusie aan te gaan. 

De eerste stap naar deze fusie kwam er dan in augustus 2005 . In deze maand werd er gepolst naar (oud)leiding wat zij van een eventuele fusie vonden. 

Eind augustus '05 werd er dan besloten dat een fusie geen slechte keuze kon zijn voor een nieuw groot atelier met een nieuwe naam te kunnen uitbouwen in de gemeente Tervuren. Deze naam werd op 13 mei 2006 gekozen: Jeugdatelier Kameleon werd geboren. 

Uiteraard gingen we niet over één nacht ijs en hebben we onder meer ook dit idee, via onze koepelorganisatie Crefi, bekeken naar wat de voor- of nadelen ervan konden zijn. Ook legden we ons oor te luister bij de stuurgroep, het gemeentebestuur en de jeugddienst van Tervuren.

Zo kwamen we tot de conclusie dat we door een fusie sterker kunnen staan en kunnen uitbreiden naar een groter en kwalitatiefvoller jeugdatelier. 
In het najaar van 2005 hebben we met de gemeente grondig onderzocht wat eventuele opties waren voor een geschikte locatie voor dit nieuwe atelier. Dit werd in 2006 Nieuwstraat 15, waar Harlekijn reeds zijn lokalen had. In 2008 werden deze uitgebreid met enkele lokalen/bergruimtes om alle leeftijdsgroepen te kunnen huisvesten.
Door het masterplan van de gemeente, werd de Nieuwstraat verkocht en verhuisden we van de Nieuwstraat 15, naar het hoekhuis en een gedeelte van de kazerne Panquin in de Kasteelstraat 1 in 2015.

Na 3 jaren kwam ook hier een einde aan dit lokalengebruik. In 2018 zijn we verhuisd naar de oude pastorie te Vossem, waar we het eerste verdiep en de zolder ter beschikking kregen.

Helaas door de aanslepende lokalenproblematiek en het vele verhuizen, begonnen animatoren af te haken en werd het steeds moeilijker om vrijwilligers te engageren.

Een toekomst voor nieuwe lokalen bleef anno 2020 uit. Corona gooide helemaal roet in onze werking. Ook de koepelorganisatie stopt met de ondersteuning van het jeugdatelierwerk in Vlaanderen.

Anno juni 2022, hebben we besloten een einde te stellen aan onze huidige jeugdatelierwerking in Tervuren. 

We gaan verder door het leven als Kameleon, een vereniging die animaties aan zal bieden en knutselstanden verzorgt op eigen initiatief.

 

Wij hopen uiteraard dat er in de toekomst nieuwe generaties kinderen de jeugdatelierdroom kunnen verder zetten zodat latere generaties kunnen proeven van deze aparte, unieke vorm van het jeugdwerk !!! 

Steven Motte.

hoofdverantwoordelijke.

20180911_173109 (1).jpg
bottom of page