top of page

Wat is een jeugdatelier? ...

Een jeugdatelier is een aparte vorm van het jeugdwerk , dat verschilt van jeugdbewegingen (scouts, chiro, ksj ... of andere groeperingen). 

In de praktijk in ons atelier betekent dit dat wij samen met kinderen en jongeren vanaf 4 jaar tot en met 15 jaar (derde middelbaar) knutselen, timmeren, schilderen, dansen, toneel spelen, boetseren, filmen, koken, ... 

Niet zomaar. Dit gebeurt op een speelse manier, waar het resultaat niet belangrijk is, maar wel het creatief proces ernaartoe. Het jeugdatelier is een soort labo waar kinderen kunnen experimenteren met expressievormen, materialen en technieken. Iets waar op school of andere gelegenheden minder kansen toe zijn.

Het jeugdatelier geeft aan de kinderen en tieners de kans hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te beleven in groep. Tevens behoren we tot geen enkele strekking en zijn dus volledig pluralistisch. 

De 5 expressievormen (zie elders op de website) bieden hun de kans hun belevingsmoment vorm te geven. Hierdoor kunnen ze zich bewuster worden van:

  • hun eigen ik

  • hun relatie met anderen

  • hun kritisch opbouwend vermogen

 

De werking van een jeugdatelier probeert boeiend en eigentijds te zijn, door te vertrekken vanuit de interesse van de kinderen, tieners en aan te sluiten bij het actueel wereldgebeuren. In die werking is alleszins het creatieve proces dat zich ontwikkelt belangrijker dan de resultaten. Tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan een intense samenwerking en voortdurende begeleiding van de kinderen. 

 

Het jeugdatelier is creativiteitsontwikkeling voor kinderen.

bottom of page